home

 

LOOPBAANBEGELEIDING

PERSOONLIJKE ONTWIKKELING

 

WELKOM BIJ FLINTA COACHING

 

Het tijdperk waarin werk puur gezien werd als noodzaak hebben we achter ons gelaten. De mens is in de 21ste eeuw op zoek naar inspirerend en uitdagend werk. Het werk moet naast nuttig ook zinvol zijn. De werkgever verlangt in toenemende mate een andere rol van de werknemer.

Binnen de randvoorwaarden van de organisatie krijg je als werknemer de regie over je eigen loopbaan. In die regisseursrol kun je tegen vragen aanlopen zoals: wat zijn nu eigenlijk mijn kwaliteiten, wat is mijn drijfveer en hoe kan ik mij verder ontplooien? En zeker niet onbelangrijk: hoe bewaar ik daarbij een gezond evenwicht tussen mijn carrière en mijn privéleven. Ik ben van mening dat elk mens, al dan niet bewust, beschikt over veel kennis. De kunst is om deze kennis op het goede moment in te zetten. Door het stellen van vragen help ik je bij het bewust worden van je eigen wijsheid zodat je deze op doordachte wijze kan gaan inzetten. Het coachingstraject start met het leren kennen van jezelf. Daarbij wordt gebruik gemaakt van jouw eigen leerstijl.

 

Coaching is in verschillende situatie wenselijk. Denk daarbij aan:

 

  • bij het vergroten van zelfkennis en zelfvertrouwen. Waar ligt jouw kracht?
  • bij het structureren van taken en verantwoordelijkheden. Hoe stel je prioriteiten en waar begin je?
  • bij het aanleren of aanscherpen van vaardigheden;
  • bij de behoefte aan een klankbord.

 

Flinta Coaching richt zich op de volgende vormen van coaching:

PERSOONLIJKE ONTWIKKELING

 

Persoonlijke ontwikkeling gaat over investeringen in jezelf. In een serie gesprekken ga je op zoek naar wat jij nu werkelijk belangrijk vindt. Dat kan bijvoorbeeld inhouden dat je dingen moet laten om er andere voor in de plaats te zetten. Gaandeweg ontdek je jouw persoonlijke drijfveren.

 

Er kunnen allerlei redenen zijn waarom jij op het punt staat om je te verdiepen in jezelf en jouw persoonlijke ontwikkeling. Misschien ben je op zoek naar inzicht in het gedrag dat je in bepaalde situaties laat zien. Een reden kan ook zijn dat je behoefte hebt aan meer balans en vooral minder stress in je werk of in je dagelijks leven. Wat de reden ook is, het belangrijkste is dat jij zelf de verantwoordelijkheid en de regie daarin neemt. Bij persoonlijke ontwikkeling gaat het over meer dan kennis vergaren, diploma's halen, doorgroeien op je werk of groeien als persoon in vaardigheden en capaciteiten. Persoonlijke ontwikkeling heeft nog een extra laag namelijk die van spirituele groei, van bewust leven. De insteek bij deze serie coachingsgesprekken is "nu even ophouden met maar doorgaan". Heb jij het lef om los te laten, stil te staan om vervolgens zelf de regie weer te nemen? Kun of wil je dat niet alleen, neem dan contact met mij op.

Elk coachingstraject wordt gestart met een vrijblijvend oriënterend gesprek. De kern van dit gesprek is het contact, de kennismaking en het onderzoeken van de leervraag en leerstijl van de gecoachte. Coaching is niet wenselijk wanneer de gecoachte in spe niet gemotiveerd is. Als de gecoachte uiteindelijk niets kan met de kwaliteiten die door middel van coaching zijn ontwikkeld, wordt de kans op frustratie alleen maar vergroot. Wanneer er sprake is van onvoldoende functioneren door psychische problemen dan is therapie een betere en effectievere optie.

LOOPBAANBEGELEIDING

 

Een groot deel van je leven breng je door op je werk. Om de motivatie vast te houden is het belangrijk dat het werk inspirerend en uitdagend voor je is. Soms rijst echter de vraag of je nog wel op de goede plek zit.

 

Wij zullen steeds langer (moeten) doorwerken. De gemiddelde leeftijd op de werkvloer is stijgend. Tegelijkertijd vragen economische en technologische ontwikkelingen om flexibiliteit van organisaties. Het is dan ook belangrijk om te investeren in het vitaal blijven voor het werk. Uitgangspunt is dat het werk bij je past en je hebt er plezier in om dat soort werk te doen. Duurzame inzetbaarheid is het sleutelwoord dat wordt gebruikt bij het gemotiveerd, gezond en productief houden van medewerkers. Op deze manier wordt je in staat gesteld om tot aan de pensionering deel te nemen aan de arbeidsmarkt. Dit item gaat zowel de werknemer als de werkgever aan.